portret1

portret1

 

 

 

 
 Van Nature coaching
  zorg dat je erbij blijft

Werken in de zorg, een boeiend en verantwoordelijk vak. Een vak waarin het
niet ophoudt: de vraag wat er nodig is. Met kennis, vaardigheid en de
nodige humor verbind je je in de zorg steeds weer opnieuw met
je cliënt, patiënt, collega en medewerker. Het vak raakt je, want zorg is werken
met het leven.
In de zorg gaat het altijd over de ander. Dat is mooi, maar ook een bron van zorg.
De marktwerking is groot. Externe eisen als meer produktie, meer veiligheid en meer service moeten samen gaan met interne ambities en een krapper budget. Dat legt grote druk bij professionals en managers.

Hoe zorgt de zorg dat je erbij blijft? Dat de balans tussen geven en nemen
gezond blijft?


waar ik aan dacht
is aandacht

Met het aandacht voor aandacht aanbod helpt Van Nature coaching professionals en managers in de zorg een vertaalslag te maken van eisen en wensen in inhoud naar bezielde uitvoering daarvan op de werkvloer. Verschillende werkvormen bieden de mogelijkheid om met aandacht te leren kijken naar wat aandacht nodig heeft op persoonlijk; team- en afdeling en op organisatieniveau.

Investeren in de mensen zelf? Dat is bewust kiezen voor een budget en het vertrouwen in de lange termijn. Wat levert dat op? Gemotiveerde werknemers die met bezieling hun persoonlijke en professionele kwaliteiten uitdragen in de hectische werkelijkheid van alledag. Die de organisatie vertrouwen en haar een warm hart toedragen. Want wie krijgt die blijft. Er is geen beter moment om daar mee te beginnen dan nu.

wat je aandacht geeft, groeit!